Công Ty TNHH MTV Cơ Khí TM DV Vĩnh Khoa chuyên cung cấp Máy chuốt vỏ mía - Polished sugarcane machine

Đây là đỉnh cao của sự sáng tạo, là sản phẩm độc quyền do Cơ Khí Vĩnh Khoa chế tạo hiện chưa có mặt trên thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

tl_files/Upload-here/san pham/may-chuot-vo-mia-Polished-sugarcane-machine.jpg

Máy chạy được 2 cây/lần. đây là sản phẩm đầu tiên ra đời đã phục vụ và tiết kiệm số lượng lớn chi phí nhân công cho ngành công nghiệp sản xuất mía.

Trở lại