Chi tiết sản phẩm

Máy chuốt vỏ mía - Polished sugarcane machine
Máy chuốt vỏ mía - Polished sugarcane machine
Mã sản phẩm: mcvm

Đây là đỉnh cao của sự sáng tạo, là sản phẩm độc quyền do công ty Vĩnh Khoa chế tạo hiện chưa có mặt trên thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

Máy chạy được 2 cây/lần. đây là sản phẩm đầu tiên ra đời đã phục vụ và tiết kiệm số lượng lớn chi phí nhân công cho ngành công nghiệp sản xuất mía.

Điện áp : 220V

Năng suất : 02 bó/ 8phút  10%  (+ -)

Trở lại